Informacijos saugumo pažeidžiamumai, jų nustatymas ir vertinimas