Spalio 20 d. organizuojamas seminaras “Rizikų analizė ir valdymas skirtingose veiklos srityse”