VEIKLOS AUDITAS, JO ATLIKIMO METODIKA IR PRAKTINIAI ASPEKTAI