2017 m. lapkričio 30 d. organizuojamas seminaras “Rizikų analizė ir jos svarba organizacijos valdyme”.