Atliekami darbai

Saugos sistemų auditas
Ekstremalių situacijų valdymo plano projekto parengimas
Pavojų ir grėsmių rizikos analizė
Patalpų fizinės saugos audito, projektinių grėsmių nustatymo, privalomų ir numatytų teisės aktuose vidaus tvarkomųjų dokumentų parengimas
Privalomo ir numatyto teisės aktuose fizinės saugos tvarkos aprašo parengimas
Saugos audito atlikimas įvertinant saugos grėsmes, riziką, saugos atitiktį teisės aktų reikalavimams
Pastatų ir teritorijos fizinės apsaugos auditas
Objektų fizinės apsaugos audito atlikimas
Esamos fizinės ir techninės apsaugos lygio įvertinimas
Rekomendacijų dėl fizinės ir techninės apsaugos lygio optimizavimo parengimas ir pateikimas