AUDITAI

FIZINĖS SAUGOS IR VEIKLOS SAUGOS AUDITAI

Fizinės saugos audito paslaugas atlieka UAB „Fizinės apsaugos centras“ direktorius Vytautas Šaikus. Vytautas Šaikus yra nešališkas, nepriklausomas ir profesionalus saugos sistemų auditorius. Yra baigęs Lietuvos standartizacijos departamento kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių ir neformalaus mokymo fizinės saugos sistemų auditorių mokymo kursus. 2006 metais lapkričio mėnesį baigti Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos (ICAO) saugos sistemų auditorių kursai Borispolyje, Ukrainoje ir gautas saugos sistemų nacionalinio auditoriaus sertifikatas. 2007 m. baigti Tarptautinės Jūrų Organizacijos (IMO) Tarptautiniai saugumo valdymo sistemos laivuose vidaus auditorių kursai Sankt Peterburge, Rusija. Vytautas Šaikus baigęs įvairių šalių organizuojamus kursus, susipažinęs su pasauline praktika, atliekant fizinės saugos sistemų auditus pagal Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos (ICAO), Tarptautinės Jūrų Organizacijos (IMO) Švedijos, Vokietijos, Danijos, Jungtinių Amerikos Valstijų metodikas, yra Tarptautinės saugos specialistų organizacijos „ASIS International“ narys.
Vytautas Šaikus turi patirtį atliekant ne tik saugos auditus, bet ir veiklos auditus.