MOKYMAI

2018 m. lapkričio 28 d., Vilniuje, organizuojamas seminaras Informacijos (kibernetinio) saugumo pažeidžiamumai, jų nustatymas ir vertinimas”
Daugiau informacijos sužinosite puslapyje: http://www.auditoriams.lt

UAB „Fizinės apsaugos centras“ darbuotojai mokymus veda nuo 1997 metų. Buvo vykdomi viešieji seminarai, konferencijos, vidiniai mokymai skirtingose organizacijose ir įmonėse. Per įmonės veiklos laikotarpį mokymuose dalyvavo daugiau nei 8000 dalyvių. 2014 metais mokymuose dalyvavo apie 600 dalyvių. 2015 metais, spalio mėnesį, Vilniuje organizuota IT saugumo konferencija, kurioje dalyvavo 150 klausytojų. Taip pat 2015 metais organizuoti seminarai temomis – Saugumo objektuose užtikrinimo koncepcija ir veiksmai ekstremaliųjų situacijų atvejais; Sukčiavimų draudime rizikos valdymas. Bendrovė atlieka ne tik teorinius, bet ir praktinius darbus – saugos sistemų ir veiklos auditus, todėl turimos galimybės praktiškai susipažinti su vykstančiais veiklos procesais ir parengtais vidaus tvarkomaisiais dokyumentais, o gautos žinios pritaikomos mokymuose. Turima didelė patirtis ir vykdomi mokymai šiomis temomis:

 Turto kontrolė ir veiklos rizikų valdymas;
 Objektų apsaugos organizavimas ir administravimas;
 Apsaugos objekte vykdymas;
 Rizikos analizė. Veiklos tęstinumo valdymas;
 Saugos auditas ir rizikų analizė;
 Apsaugos organizacijoje užtikrinimas;
 16 būdų kaip išvengti veiklos kontrolės klaidų;
 Informacijos saugumo užtikrinimas;
 Veiklos tęstinumo valdymo svarba organizacijoje;
 Verslo ir veiklos rizikų valdymas;
 Kita.

Taip pat dažnai vedame mokymus komerciniams bankams ar kitoms įstaigoms šiomis temomis:

 Klastojimo požymių asmens tapatybės dokumentuose nustatymas;
 Darbuotojų veiksmai ekstremaliųjų situacijų atvejais (gaisras, grasinimai susprogdinti, rastas pavojingas radinys ir kt.);
 Klastojimo požymių banknotuose nustatymas;
 Grėsmės ir rizikos veiksniai, jų sumažinimo galimybės dirbant su grynaisiais pinigais;
 Darbuotojų veiksmai konfliktų, nepageidaujamų įvykių atvejais;
 Psichologiniai užpuolikų ir darbuotojų aspektai;
 Kita.