MOKYMAI

Teorinis ir praktinis seminaras

„Veiklos pažeidžiamumo ir tęstinumo užtikrinimo bei ekstremaliųjų situacijų poveikio sumažinimo galimybės bei praktiniai aspektai“.

SEMINARO PROGRAMA:

 1. Naujausi civilinės saugos, fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai ir jų praktinis įgyvendinimas.
 2. Galimų pavojų, fizinės apsaugos ir ekstremaliųjų įvykių rizikos analizė. Pagrindinių veiklos ir fizinio poveikio rizikos veiksnių nustatymas, vertinant saugumo pažeidžiamumus ir atsparumus galimiems nepageidaujamiems įvykiams.
 • Kodėl rizikos analizė būtina? Kokia jos apimtis? Kokios dažniausiai daromos klaidos? Kaip rizikos analizės apimties ir atlikimo klaidos veikia pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms? Ar visuose sektoriuose taikomos tos pačios rizikos analizės ir vertinimo metodikos? Kurią iš jų pasirinkti, nustatant svarbiausius nepageidaujamus įvykius ir sumažinant ekstremaliųjų situacijų valdymo planų apimtį?
 • Praktiniai pastebėjimai ir nustatyti trūkumai veiklos apsaugos auditų metu, vertinant atliktų rizikos analizių ataskaitas ir parengtus ekstremaliųjų situacijų bei veiklos tęstinumo valdymo planus.
 1. Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planams keliami reikalavimai.
 • Kodėl būtina planuoti veiksmus ekstremaliųjų situacijų atvejams? Kas svarbiau – pats planas ar planavimo procesas? Kas dažniausiai lieka nesuplanuota ir kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos?
 • Kaip suplanuoti ir įgyvendinti efektyvią žmonių ir turto evakuaciją iš įvykio ar ekstremaliosios situacijos židinio?
 • Kaip į ekstremaliųjų situacijų valdymo planą įtraukti visus veiklos tęstinumo užtikrinimo aspektus? Ko neužmiršti?
 • Kokie iššūkiai laukia organizacijų atnaujinant ekstremaliųjų situacijų valdymo planus pagal 2020 m. gegužės mėnesį įsigaliosiančius naujus reikalavimus? Ar kalendoriniai veiksmų planai ir atmintinės darbuotojams pagerins pasirengimą ekstremalioisoms situacijoms?
 • Ar geras planas yra vienintelė priemonė, galinti sumažinti neigiamą ekstremaliųjų situacijų poveikį? Kas yra prevencinės priemonės? Kaip nuspręsti, kokių prevencinių priemonių imtis?
 1. Pratybos ir jų organizavimo ypatumai. Pratybų planavimo dokumentai ir jų veiksmingas panaudojimas.
 • Kada civilinės saugos pratybos iš tiesų padeda  pagerinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms? Kaip jos turėtų būti organizuojamos?
 • Kodėl svarbu pratybas tinkamai suplanuoti? Kaip nesusipainioti pratybų planavimo dokumentuose ( nurodymai, sąlygos, planas ir t.t.) ir kaip tinkamai juos parengti?
 • Kaip suaktyvinti, koordinuoti ir valdyti dalyvaujančių praktinėse pratybose asmenų ir padalinių veiksmus. Kokios dažniausiai daromos klaidos?
 • Ką pratybų metu daro vertintojai ir stebėtojai? Ką kviestis vertintojais ir stebėtojais, kad pratybos turėtų didžiausią naudą?

Dalyvaujantys seminare gaus:

 • Funkcinių civilinės saugos pratybų organizavimo dokumentų tipinį projektą;
 • Darbuotojo, atsakingo už žmonių evakuaciją veiksmų ir žmonių evakuacijos iš objekto vadovo veiksmų atmintines;
 • Darbuotojų veiksmų tiesioginio ir netiesioginio fizinio poveikio (teroro atvejais) atmintinę.

Mokymai vyks:  

 • 2020 m. rugsėjo 10d. Vilniuje, Laisvės pr. 5, Lietuvos parodų ir kongresų centro (Litexpo) 1.3 konferencijų salėje.
 • 2020 m. rugsėjo 24 d. Klaipėdoje, Audros g. 8a, Morena viešbutyje
 • Seminaro trukmė nuo 10.00 iki 17.00 val.

Dalyvio investicija: 135 eurai. Į kainą įeina išsami metodinė medžiaga, kai kurių dokumentų projektai, pietūs, kava pertraukėlių metu. Dalyvaujant daugiau negu vienam dalyviui iš tos pačios organizacijos, taikoma 10% nuolaida.

Registruotis prašome telefonu (8-5) 2618136 arba el.paštu: info@facentras.lt.

Kaip buvo pranešta anksčiau UAB „Fizinės apsaugos centras“ organizuoti seminarai, numatyti š.m. kovo mėn., neįvyko, Lietuvos Respublikos ekstremalių situacijų komisijai priėmus sprendimą nutraukti renginių, tame tarpe seminarų, organizavimą ir vykdymą. Šio laikotarpio įvykiai parodė, kad kiekvienos organizacijos veikloje galimi nepageidaujami įvykiai, pavojai, grėsmės ir rizikos, todėl jų identifikavimas ir suvaldymas yra gyvybiškai būtinas procesas. Nustatydami ir dokumentuodami objektų pažeidžiamumus, vertindami apsaugos pažeidimų tikimybes ir galimus nuostolius, mes galime kontroliuoti ir valdyti nepageidaujamus įvykius ir situacijas. Fizinės, civilinės saugos bei veiklos apsaugos reikalavimų supratimas ir tinkamas jų įgyvendinimas pagerina vykdomos veiklos rezultatyvumą, efektyvumą ir veiksmingumą. Seminaro metu dalinsimės sukaupta patirtimi ir žiniomis ir tai sustiprins Jūsų gebėjimus identifikuoti rizikas, galimas ekstremaliąsias situacijas, bei joms pasirengti, taip išvengiant veiklos sutrikdymo bei galimų nuostolių. Seminaro metu įgytos žinios skatins tobulėti ir išvengti galimų klaidų, leis priimti teisingus sprendimus ir padės užtikrinti nepertraukiamą veiklą bei sukurti saugesnę aplinką.

Rūpindamiesi savo ir kitų seminaro dalyvių sveikata, konferencijų salę mokymams paruošime išstatydami stalus “U” raidės forma. Toks sėdimų vietų išdėstymas leis išlaikyti ne mažesnį nei 1 metro atstumą nuo kitų dalyvių, išvengti fizinio kontakto ir užtikrinti dalyvių saugumą. Likite namuose arba gerai apsvarstykite dalyvavimą mūsų organizuojamame seminare, jei pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Atvykusiems ir neturintiems nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių jas išduosime prieš seminarą, tai leis sumažinti galimas rizikas bendraujant su kitais seminaro dalyviais. Visos kitos apsaugos priemonės užtikrinant asmeninius rankų hgienos reikalavimus bus parengtos prie įėjimo į konferencijų salę.